Wszystko, co musisz wiedzieć o ograniczeniach w obrocie gotówkowym

Ograniczenia w obrocie gotówką są ważnym narzędziem dla rządów państw do zarządzania stabilnością gospodarczą. Są one sposobem kontrolowania, ile gotówki ludzie mogą użyć do dokonywania płatności i ile mogą trzymać w swoich portfelach. Ograniczenia w obrocie gotówką mogą pomóc w zapobieganiu inflacji i chronić gospodarkę przed praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi. Ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje ograniczeń w obrocie gotówkowym, co one oznaczają i jak działają. Znając te zasady, osoby fizyczne i firmy mogą używać gotówki jako części swojej strategii finansowej
W tym artykule przedstawimy przegląd różnych rodzajów ograniczeń w obrocie gotówkowym, w tym różne zasady i przepisy obowiązujące w różnych krajach.
Ograniczenia w obrocie gotówkowym to limity dotyczące tego, ile gotówki można użyć do transakcji, w tym zarówno biznesowych, jak i osobistych. Ograniczenia obrotu gotówkowego mogą być wprowadzone na poziomie indywidualnym lub branżowym. Indywidualne ograniczenia obrotu gotówkowego są nakładane na każdą osobę, niezależnie od branży, w której pracuje. Branżowe ograniczenia obrotu gotówkowego nakładane są na cały sektor gospodarki. Ograniczenia obrotu gotówkowego mogą być różne. Mogą one wpływać na to, ile gotówki może być przechowywane w posiadaniu danej osoby, ile gotówki może być wysyłane lub otrzymywane jako płatność za towary lub usługi oraz ile gotówki może być przechowywane na koncie osoby lub firmy.

Jakie są rodzaje ograniczeń w obrocie gotówkowym?

 • Rezerwy
  Jest to sytuacja, w której bank centralny danego kraju ogranicza ilość gotówki, którą banki mogą trzymać w formie rezerw. Jest to forma polityki monetarnej. Banki są zobowiązane do umieszczania części pieniędzy, które mają na depozycie w banku centralnym w formie rezerw. Ma to na celu kontrolę ilości pieniądza w obiegu w gospodarce. Jeśli bank centralny danego kraju nakłada na banki obowiązek utrzymywania rezerw, pozwala im to na przechowywanie mniejszej ilości gotówki. Oznacza to, że banki mają mniej pieniędzy dostępnych do pożyczania. Może to przyczynić się do zmniejszenia inflacji. Może również sprawić, że uzyskanie kredytu będzie droższe dla przedsiębiorstw. Rezerwa obowiązkowa jest rodzajem ograniczenia obrotu gotówkowego nałożonego na banki.
 • Ograniczenia w wymianie walut
  Państwo nakłada ograniczenia na ilość gotówki, która może być wymieniana z jednej waluty na drugą. Na przykład, rząd może ograniczyć ilość pieniędzy, które mogą być zamienione z dolarów amerykańskich na peso meksykańskie. Można to zrobić, aby kontrolować ilość kapitału napływającego i wypływającego z danego kraju. Może to pomóc w ochronie gospodarki przed niestabilnością spowodowaną dużymi przepływami pieniędzy opuszczających lub wchodzących na rynek. Może również pomóc w zapobieganiu praniu pieniędzy i innym przestępstwom finansowym.
 • Ograniczenia w wypłacie gotówki
  Państwo ogranicza ilość gotówki, która może być wypłacona z rachunków bankowych przez osoby fizyczne lub firmy. Podobnie jak w przypadku poprzednich ograniczeń robi się to, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy i innym przestępstwom finansowym lub aby chronić gospodarkę przed niestabilnością. Może to również pomóc w zapobieganiu wyprowadzania pieniędzy z kraju.
 • Ograniczenia w przechowywaniu gotówki
  W tym przypadku rząd nakłada zasady dotyczące ilości gotówki, która może być przechowywana na rachunkach bankowych.
 • Wymogi dotyczące sprawozdawczości z transakcji
  Państwo wymaga od banków rejestrowania szczegółów wszystkich transakcji elektronicznych i nieelektronicznych. Może to pomóc w identyfikacji oszukańczych i nielegalnych działań, w tym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Może to również pomóc w zapobieganiu wyprowadzania dużych kwot pieniędzy z kraju w celu uniknięcia opodatkowania.

Jak ograniczenia w obrocie gotówką wpływają na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa?

Ograniczenia w obiegu gotówki mogą wpływać na osoby fizyczne i firmy poprzez ograniczanie ilości gotówki, która może być użyta do transakcji oraz tego, ile gotówki można trzymać w portfelu. Ograniczenia te są często nakładane w okresach niestabilności i niepewności gospodarczej. Mogą być również wprowadzone jako środek zapobiegawczy w celu ochrony ludzi przed przestępstwami finansowymi i utrzymania stabilnej gospodarki. Ograniczenia w obrocie gotówką mogą mieć negatywny wpływ na osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Mogą one na przykład prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania w bankach i utrudniać dokonywanie płatności. Mogą one również zmniejszyć konkurencję w danej branży, jeśli utrudniają przedsiębiorstwom otrzymywanie płatności od klientów. Ograniczenia w obrocie gotówką mogą stanowić wyzwanie dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. Aby zapewnić, że ich transakcje gotówkowe przebiegają bezproblemowo pomimo ograniczeń pieniężnych, osoby fizyczne i firmy powinny zapoznać się z zasadami i przepisami obowiązującymi w ich kraju. Mogą również szukać sposobów na zmniejszenie wpływu ograniczeń w obrocie gotówkowym poprzez znalezienie alternatywnych sposobów płacenia za towary i usługi.

Jakie są zasady i przepisy dotyczące ograniczeń pieniężnych w różnych krajach?

Podobnie jak w przypadku wielu aspektów polityki gospodarczej, nie istnieją jedne międzynarodowe ramy regulacyjne dotyczące ograniczeń w obrocie gotówkowym. Każdy kraj ma swój własny zestaw zasad i regulacji dotyczących ograniczeń pieniężnych. Niektóre przykłady ograniczeń w obrocie gotówkowym obejmują limity dotyczące ilości gotówki, która może być przechowywana na rachunkach bankowych, ilości gotówki, która może być wypłacana z rachunków bankowych oraz ilości gotówki, która może być wymieniana z jednej waluty na drugą. W niektórych krajach zasady te dotyczą zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. W innych krajach dotyczą one albo przedsiębiorstw albo osób fizycznych, ale nie obu. Zasady różnią się również w zależności od rodzaju wprowadzonych ograniczeń obrotu gotówkowego. Niektóre przykłady ograniczeń w obrocie gotówką obejmują limity ilości gotówki, która może być przeliczona z jednej waluty na drugą, ilość gotówki, która może być przechowywana na rachunkach bankowych oraz ilość gotówki, która może być przechowywana w formie fizycznej i cyfrowej.

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe w Polsce w 2022 roku - limity, zasady i obowiązki

Czym są transakcje bezgotówkowe?

Transakcje bezgotówkowe to rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie znaków cyfrowych, czyli bez użycia gotówki. Płatność bezgotówkowa polega na elektronicznym transferze środków pieniężnych między dwoma kontami bankowymi.

Czym są transakcje gotówkowe?

Transakcje gotówkowe są to rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie gotówki – banknotami i monetami. Płatności gotówkowe polegają na fizycznym obrocie pieniędzmi.

Istnieją następujące sposoby zapłaty gotówkowej:

 • wpłata gotówki (banknoty lub monety) w oddziale banku na wskazany rachunek bankowy odbiorcy
 • płatność w sklepie gotówką
 • przekaz pocztowy
Płatności (transakcje) między przedsiębiorcami (B2B)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) mogą co do zasady regulować swoje zobowiązania związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (płacić i przyjmować płatności od innych przedsiębiorców) gotówką lub w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Limit płatności gotówkowych w 2022 roku

Kiedy stroną transakcji jest przedsiębiorca, możliwość płacenia gotówką podlega ograniczeniom. Przedsiębiorca nie może zapłacić gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł brutto. Gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto, płatność musi być zrealizowana w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem rachunku płatniczego. Naruszenie tego obowiązku wywołuje negatywne skutki podatkowe po stronie przedsiębiorcy, który naruszył nakaz wynikający w ww. przepisów, polegające na utracie prawa do zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Limit ten obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Od 1 stycznia 2024 roku limit płatności gotówkowych zostanie obniżony z 15 tys. do 8 tys. brutto. Od 2024 roku wchodzi również w życie limit dla konsumentów, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

5/5 - (76 votes)

Udostepnij ten Artykuł

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizację wiadomości z rynku

Pozostałe Artykuły

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego w 2023

Roczne Sprawozdanie 2023

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 – co należy wiedzieć?

Blędy w pracy

Błędy w pracy.

Dowiedz się, jakie są rodzaje odpowiedzialności pracownika za błędy w pracy. Sprawdź, co grozi za błędy w kodeksie pracy.

Porozmawiaj z naszym księgowym

Poznaj szczegóły oferty dla twojej firmy

Uslugi ksiegowe dla Spółki oraz JDG Warszawa Targowek Księgowa