Akwadrat

Rejestracja do VAT - zasady, wady i zalety

Podatek od towarów i usług – z ang. Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej jest zobowiązaniem publicznoprawnym wobec państwa, które nakłada się w przypadku sprzedaży towarów czy usług.
Podatek VAT w Polsce regulowany jest Ustawą z dnia 21 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Rejestracja do VAT jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, których roczny obrót przekroczył kwotę 200 000 złotych. Warto jednak pamiętać, że niektórzy przedsiębiorcy mogą zostać zobowiązani do rejestracji nawet wtedy, gdy ich obrót jest niższy, np. jeśli sprzedają towary objęte akcyzą lub świadczą usługi związane z nieruchomościami.

Przewiduje się dwa rodzaje zwolnień z obowiązku podatkowe w zakresie VAT:

 • Zwolnienie przedmiotowe – dotyczące wybranych branż działalności gospodarczej. Są to np. zawody medyczne, w tym lekarze, pielęgniarki, stomatolodzy, psychologowie itp, usługi medyczne, finansowe i edukacyjne. Pełen katalog czynności podlegających przedmiotowemu zwolnieniu z VAT znajduje się w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.
 • Zwolnienia podmiotowe – tak jak wspomnieliśmy wyżej, kryterium pozwalającym na wyłączeniu z obowiązku rejestracji do VAT jest wysokość przychodów w ujęciu rocznym nieprzekraczająca 200 tys zł. Przedsiębiorca ma wówczas prawo zdecydować się na skorzystanie ze zwolnienia.

 

Rejestracja do VAT polega na zgłoszeniu się do urzędu skarbowego i złożeniu odpowiedniego wniosku. Należy w nim podać dane osoby lub firmy, która będzie opodatkowana, oraz informacje o rodzaju działalności i miejscu jej prowadzenia. Po zarejestrowaniu się przedsiębiorca może rozpocząć rozliczanie się z podatku VAT.

Bycie podatnikiem VAT ma swoje wady i zalety.

Wśród zalet należy wymienić m.in.:

 • Możliwość odliczenia VAT naliczonego od zakupów związanych z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorca może odliczyć VAT, który zapłacił za zakupy związane z prowadzeniem swojej działalności, co pozwala mu na obniżenie kosztów działalności.
 • Możliwość wystawienia faktur z VAT. Dzięki temu przedsiębiorca może udokumentować swoje transakcje i lepiej kontrolować przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą.
 • Większa szansa na nawiązanie relacji biznesowych, ponieważ odbiorca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od dostarczonych przez vatowca towarów i usług.
 • Możliwość uczestniczenia w przetargach publicznych. Wiele przetargów publicznych jest skierowanych wyłącznie do przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Rejestracja do podatku pozwala więc przedsiębiorcom ubiegać się o udział w takich przetargach i zdobywać nowe kontrakty.
 • Możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki. Banki i inne instytucje finansowe często wymagają od przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT, by udokumentowali swoje przychody i wydatki związane z działalnością gospodarczą. Rejestracja do VAT umożliwia przedsiębiorcom lepsze zabezpieczenie swoich zobowiązań finansowych i uzyskanie kredytu lub pożyczki na lepszych warunkach.

Wśród wad rejestracji do VAT warto wymienić m.in.:

 • Obowiązek rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorca, który został zarejestrowany do VAT, ma obowiązek rozliczać się z podatku co miesiąc lub kwartał, w zależności od wybranej formy rozliczenia. Oznacza to dodatkowy obowiązek administracyjny i konieczność prowadzenia dokumentacji księgowej.
 • Konieczność terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT należnego.
 • Możliwość obniżenia marży. W przypadku przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi z marżą, rejestracja do VAT oznacza konieczność uwzględnienia podatku VAT w cenie. Może to spowodować obniżenie marży i zmniejszenie zysku.
 • Większe ryzyko kontroli urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT są bardziej narażeni na kontrole ze strony urzędu skarbowego. Może to oznaczać konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów i załatwienia spraw związanych z podatkiem VAT.

Rejestracja do VAT - zasady, wady i zalety - podsumowanie

Podsumowując, rejestracja do VAT ma swoje zalety i wady. Przedsiębiorcy, którzy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT, a rozważają rejestrację, powinni dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zastanowić się, czy dla ich działalności będzie ona opłacalna.

5/5 - 65 ocen