Akwadrat

Działalność nierejestrowana jako forma aktywności gospodarczej

Wprowadzenie

Działalność nierejestrowana stanowi specyficzną formę aktywności gospodarczej, która może być prowadzona przez osoby fizyczne bez konieczności rejestracji firmy. Jest to atrakcyjna opcja dla osób, które chcą przetestować swój pomysł na biznes lub zdobyć dodatkowe dochody. Jednak należy pamiętać, że nawet taka działalność powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną, należy spełnić określone warunki. W zależności od daty, obowiązują różne limity przychodów:

  • Do 30 czerwca 2023 roku – miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
  • Od 1 lipca 2023 roku – miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Ponieważ od lipca 2023 minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 3600 zł, to miesięczny próg przychodów zwiększył się do kwoty 2700 zł.

Dodatkowo, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie może być zarejestrowana jako przedsiębiorca w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

W przypadku działalności nierejestrowanej wartość sprzedaży jest ograniczona limitem przychodów, a więc niska. W związku z tym można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT. Są jednak takie rodzaje działalności, które niezależnie od wysokości przychodów wymagają stosowania kasy fiskalnej.Są to np:

  • naprawa pojazdów silnikowych;
  • naprawy wulkanizacyjne;
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Osoba, która zdecyduje się na działalność nierejestrowaną w tych obszarach, będzie musiała mieć kasę fiskalną i wydawać paragony. Należy też posiadać kasę fiskalną, kiedy sprzedaje się towary  lub świadczy usługi klientom indywidualnym i rolnikom ryczałtowym.

Obowiązki osób prowadzących działalność nierejestrowaną

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mają kilka obowiązków, które powinny być przestrzegane:

  • Prowadzenie ewidencji dochodów – każdy prowadzący działalność nierejestrowaną powinien prowadzić dokładną ewidencję swoich dochodów. Można ją prowadzić w sposób uproszczony – w formie papierowej lub elektronicznej, np. w arkuszu kalkulacyjnym. Nie trzeba prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencji nie trzeba przekazywać do żadnego urzędu. Jest ona wyłącznie dowodem w razie kontroli podatkowej prowadzonej działalności 
  • Rejestracja w przypadku przekroczenia limitu – jeżeli miesięczne przychody przekroczą ustalony limit, osoba taka jest zobowiązana do rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu.
  • Na życzenie kupującego należy wystawiać faktury lub rachunki

 

Opodatkowanie działalności nierejestrowanej

Dochody z działalności nierejestrowanej podlegają opodatkowaniu. Osoby prowadzące taką działalność są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.Jest ona rozliczana w zeznaniu PIT-36 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jest w nim dodatkowa rubryka “działalność nierejestrowana”, w której wykazuje się przychody, koszty, dochód.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana stanowi interesującą formę prowadzenia niewielkiego biznesu, jednak wymaga przestrzegania określonych regulacji prawnych. Ważne jest monitorowanie uzyskiwanych przychodów oraz prowadzenie dokładnej ewidencji dochodów.

FAQ

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną, miesięczne przychody nie mogą przekroczyć ustalonego limitu w zależności od daty: do 30 czerwca 2023 roku – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, od 1 lipca 2023 roku – 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, nie można być zarejestrowanym jako przedsiębiorca w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Tak, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tak, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane do prowadzenia ewidencji swoich dochodów.

W 2023 roku, miesięczne przychody z działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć odpowiednio: do 30 czerwca – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, od 1 lipca – 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

5/5 - 98 ocen