Usługi księgowe dla spółek Warszawa Targówek

Od wielu lat świadczymy usługi księgowe dla spółek. W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy takie czynności jak:

 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie JPK, VAT UE, PIT, CIT, NIP, PCC,
 • bieżąca kontrola rozrachunków,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług,
 • rozliczenie importu i exportu towarów i usług,
 • obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza)
 • sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji

Dla jakich spółek prowadzimy usługi księgowe:

 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 2. Spółki jawne

 3. Spółki komandytowe

 4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 5. Spółki partnerskie

 6. Spółki cywilne

Usługi księgowe dla spółek obejmują również wsparcie merytoryczne w zakresie rozliczeń.
Siedziba biura księgowego Akwadrat znajduje się na warszawskim Targówku. Lokalizacja biura przy ulicy ul. Barkocińskiej 6 lok. 23 w Warszawie gwarantuje Państwu doskonały dojazd z Bródna, Pragi oraz innych dzielnic Warszawy.

Najczęściej zadawane pytania dot. usług księgowych dla spółki

Koszt usług księgowych dla spółki jest zależny od rodzaju, formy rozliczenia, ilości faktur i wielu innych czynników. Każda spółka, która zgłosi się do Akwadrat otrzyma indywidualną wycenę.

Zastanów się, ile faktur miesięcznie planujesz wystawiać klientom. Krótki wywiad pozwoli nam przygotować indywidualną wycenę.

Warto wstępnie obliczyć, ile możemy mieć faktur miesięcznie i pod tym kątem wybrać odpowiednie usługi księgowe.

Każda wprowadzona do ksiąg handlowych faktura musi być archiwizowana na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego. Powinna być przechowywana przez 5 lat, podobnie jak wystawiane faktury oraz potwierdzenia płatności podatków (składki ZUS, PIT i ewidencja VAT). Ponadto w urzędzie skarbowym należy podać informację pod jakim adresem przechowywane są oryginały faktur.

5/5 - (83 votes)