Pełna Księgowość

[smartslider3 slider="4"]

Pełna Księgowość Warszawa Targówek

Bezpłatna konsultacja z biurem księgowym

 • Pomożemy Ci wybrać optymalną formę opodatkowania.
 • Doradzimy w kwestiach księgowych i podatkowych.
 • Przygotujemy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.
 
Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś!
[contact-form-7 id="da631b4" title="Formularz 1"]

Od wielu lat świadczymy usługi księgowe dla spółek. W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy takie czynności jak:

 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości,
 • pełna księgowość,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie JPK, VAT UE, PIT, CIT, NIP, PCC,
 • bieżąca kontrola rozrachunków,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)
 • rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług,
 • rozliczenie importu i exportu towarów i usług,
 • obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza)
 • sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji

Dla jakich spółek prowadzimy usługi księgowe:

 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 2. Spółki jawne

 3. Spółki komandytowe

 4. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 5. Spółki partnerskie

 6. Spółki cywilne

Usługi księgowe dla spółek obejmują również wsparcie merytoryczne w zakresie rozliczeń i pełnej księgowości.
Siedziba biura księgowego Akwadrat znajduje się na warszawskim Targówku. Lokalizacja biura przy ulicy ul. Barkocińskiej 6 lok. 23 w Warszawie gwarantuje Państwu doskonały dojazd z Bródna, Pragi oraz innych dzielnic Warszawy.

Najczęściej zadawane pytania dot. usług księgowych dla spółki

Koszt usług księgowych dla spółki jest zależny od rodzaju, formy rozliczenia, ilości faktur i wielu innych czynników. Każda spółka, która zgłosi się do Akwadrat otrzyma indywidualną wycenę.

Zastanów się, ile faktur miesięcznie planujesz wystawiać klientom. Krótki wywiad pozwoli nam przygotować indywidualną wycenę.

Warto wstępnie obliczyć, ile możemy mieć faktur miesięcznie i pod tym kątem wybrać odpowiednie usługi księgowe.

Każda wprowadzona do ksiąg handlowych faktura musi być archiwizowana na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego. Powinna być przechowywana przez 5 lat, podobnie jak wystawiane faktury oraz potwierdzenia płatności podatków (składki ZUS, PIT i ewidencja VAT). Ponadto w urzędzie skarbowym należy podać informację pod jakim adresem przechowywane są oryginały faktur.

Pełna księgowość to szczegółowy sposób ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie. Polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rejestrów i ewidencji, które pozwalają na dokładne śledzenie zmian w majątku, rozliczeń z kontrahentami, przepływów pieniężnych i innych kluczowych aspektów finansowych.

Pełna księgowość jest obowiązkowa dla:

 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółek akcyjnych
 • Spółek komandytowych
 • Spółek jawnych
 • Innych firm, których przychody ze sprzedaży za miniony rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro

Zalety pełnej księgowości:

 • Dokładny obraz sytuacji finansowej firmy
 • Lepsza kontrola nad przepływami pieniężnymi
 • Możliwość analizy kosztów i optymalizacji wydatków
 • Większe bezpieczeństwo w kontaktach z kontrahentami i urzędami
 • Łatwiejszy dostęp do dofinansowań i kredytów

Prowadzenie pełnej księgowości może być trudne, szczególnie dla osób bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także umiejętności obsługi programów księgowych.

Oto kilka czynników, które wpływają na trudność prowadzenia pełnej księgowości:

 • Złożoność przepisów: Polskie prawo podatkowe i rachunkowe jest obszerne i często się zmienia.
 • Ilość dokumentów: Pełna księgowość wymaga gromadzenia i księgowania dużej liczby dokumentów.
 • Czasochłonność: Prowadzenie księgowości zajmuje sporo czasu, especially if you are doing it manually.
 • Odpowiedzialność: Księgowy odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Błędy mogą skutkować karami finansowymi.

Jeśli nie masz pewności, czy poradzisz sobie z prowadzeniem pełnej księgowości, najlepiej zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. Doświadczeni księgowi zapewnią Ci rzetelną i fachową obsługę, a Ty będziesz mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Pamiętaj:

 • Pełna księgowość jest obowiązkowa dla niektórych firm.
 • Prowadzenie pełnej księgowości może być trudne.
 • Zlecenie księgowości biuru rachunkowemu to gwarancja rzetelnej i fachowej obsługi.

Jeśli masz pytania dotyczące pełnej księgowości, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym.

5/5 - (83 votes)