Akwadrat

Biuro rachunkowe Warszawa Targówek Mieszkaniowy
Biuro rachunkowe Warszawa Targówek Mieszkaniowy
Biuro rachunkowe Akwadrat

Firma księgowa Warszawa Targówek

Firma księgowa Akwadrat zajmuje się obsługą małych działalności gospodarczych, spółek osobowych, spółek kapitałowych, firm o różnym profilu działalności: produkcyjnym, usługowym, handlowym czy mieszanym. Podejmując współpracę z naszą firmą księgową otrzymują Państwo gwarancję profesjonalnej obsługi rozliczeń księgowych, co niewątpliwie jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Dlatego też, do każdego z naszych klientów zostaje przypisany księgowy, który w imieniu przedsiębiorcy będzie wykonywał wszelkie rozliczenia, deklaracje i raporty.

Korzyści ze współpracy z firmą księgową Akwadrat

 • Fachowa wiedza specjalistów
 • Wszystkie zagadnienia księgowe w jedynym ręku
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi
 • Terminowość wykonania powierzonych zadań
 • Gwarancja prowadzenia księgowości zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi

Usługi naszej firmy księgowej

 • Opracowywanie zakładowych planów kont
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie plików JPK
 • Rozliczanie CIT i sporządzanie deklaracji CIT
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS, NBP)
 • Kontrola sald, zobowiązań i należności
 • Bilans zamknięcia roku obrotowego, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa
 • Przygotowanie zestawień dla Zarządu, Rady Nadzorczej
 • Współpraca z audytorem klienta, US, ZUS i innymi organami

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) w ramach obsługi księgowej

 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
 • Ewidencja środków trwałych
 • Odpisy amortyzacyjne
 • Rejestr podatku VAT, sporządzanie plików JPK
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz sporządzanie deklaracji PIT
 • Reprezentowanie przed US, ZUS i innymi organami.

Rozliczenie ryczałtu

 • Ewidencja podatkowa ryczałtu
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie plików JPK
 • Rozliczanie PIT i sporządzanie deklaracji PIT
 • Kontakty z urzędami w wyżej wymienionym zakresie.
Najczęściej zadawane pytania dot. firmy księgowej

Koszt usług firmy księgowej jest zależny od rodzaju, formy rozliczenia, ilości faktur i wielu innych kwestii. Każdy klient, który zgłosi się do Akwadrat otrzyma indywidualną wycenę z naszego biura rachunkowego.

Zastanów się, ile faktur miesięcznie planujesz wystawiać klientom. Krótki wywiad pozwoli nam przygotować indywidualną wycenę.

Warto wstępnie obliczyć, ile możemy mieć faktur miesięcznie. Wówczas nasi specjaliści wycenią koszt obsługi księgowej.

Każda wprowadzona do Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz ksiąg handlowych faktura musi być archiwizowana na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego. Powinna być przechowywana przez 5 lat, podobnie jak wystawiane faktury oraz potwierdzenia płatności podatków (składki ZUS, PIT i ew. VAT). Ponadto w CEIDG oraz urzędzie skarbowym należy dodać informację pod jakim adresem przechowywane są oryginały faktur.

Jeśli księgowy chce mieć oryginały faktur u siebie, musimy doliczyć miesięcznie nasz czas na dostarczenie ich do biura rachunkowego. Z wygody i szybkości działania wiele biur woli przechowywać zeskanowane kopie faktur, które klient dostarcza bez wychodzenia z domu. Do dyspozycji mamy systemy online i maile. Zastanów się, czy wolisz jeździć co miesiąc do firmy księgowej, czy lepiej wysłać dokumenty inną drogą.

5/5 - 81 ocen