Zmiany w Polskim Ładzie od 1.07.2022

Wprowadzony 1 stycznia 2022 roku Polski Ład był wielką rewolucją w systemie podatkowym. Wdrożono kilkadziesiąt zmian podatkowych, z których część okazała się być nieprzemyślana oraz niezrozumiała dla większości Polaków. Zamieszanie, jakie wywołało wejście Polskiego Ładu oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza spowodowana wojną na Ukrainie, skłoniły Ministerstwo Finansów do rekonstrukcji własnego projektu.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w Polskim Ładzie dla przedsiębiorców, wchodzące w życie 1 lipca 2022 roku:

1. Zmiana stawki podatku dochodowego dla firm rozliczających się według skali z 17% na 12%.

Bez zmian pozostaje stawka 32%, obowiązująca powyżej pierwszego progu przychodu 120 tys. zł oraz kwota wolna od podatku 30 tys. zł rocznie.
Składki zdrowotne nadal nie są odliczane od podatku, co oznacza, że w sumie płacimy 12%+9%=21%, podczas gdy w 2021 r. było to 17%+9%-7,75%=18,25%

2. Podatek liniowy wynosi nadal 19%, jednak od podstawy opodatkowania można odjąć zapłacone składki zdrowotne, do kwoty 8700 zł rocznie.

Oznacza to, że przy dochodach do ok. 170 tys. efektywny podatek liniowy wyniesie 19%-4,9%=14,1%.
Limit wynoszący 8700 zł dla roku 2022 będzie corocznie waloryzowany.

3. Przy podatku ryczałtowym od podstawy opodatkowania można odjąć 50% zapłaconych składek zdrowotnych

Składki będą odejmowane więc od przychodu, a nie jak do końca 2021 roku, od podatku.

4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W większości przypadków obniżenie stawki do 12% jest bardziej korzystne. Gdyby jednak w rozliczeniu rocznym okazało się, że bardziej korzystna jest stawka 17% + ulga dla klasy średniej, to fiskus automatycznie wyliczy i zwróci kwotę nadpłaconą w PIT-36 rozliczonym w stawce 12%.

5. Przesunięcie obowiązkowego wysyłania JPK zawierających księgi handlowe, KPiR lub ewidencję ryczałtową.

  • firmy o przychodach ponad 50 mln EUR mają wysłać te dane po raz pierwszy za rok 2024
  • wszyscy pozostali płatnicy VAT – po raz pierwszy za rok 2025
  • pozostali przedsiębiorcy – po raz pierwszy za rok 2026

6. Przesunięcie terminu rozliczenia ryczałtowego PIT-28 do końca kwietnia

Zaliczki ryczałtowe za grudzień lub za IV kwartał 2022 należy jednak zapłacić do końca lutego 2023.

7. Składki zdrowotne przedsiębiorcy z uwzględnieniem różnicy remanentowej

Zmiana ta wprowadzona już w kwietniu 2022, dotyczy osób rozliczających się liniowo lub według skali, prowadzących KPiR. Rekomendowane jest, aby przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę składki zdrowotnej pomniejszać go o różnicę „remanent końcowy minus remanent początkowy”. Jeśli remanent początkowy okaże się wyższy niż końcowy, podstawa zdrowotnego zostaje zwiększona o tę różnicę.
Dotyczy to:

  • obowiązkowo – rocznego rozliczenia składek zdrowotnych
  • jeśli remanenty dokonywane są co miesiąc, różnice między nimi uwzględnia się także przy składkach miesięcznych

8. Usunięcie abolicji podatkowej

We wprowadzonych w ramach programu obowiązujących obecnie przepisach podatkowych są zapisy dotyczące tzw. abolicji podatkowej. Zgodnie z nimi podatnik może zgłosić nieopodatkowany dochód lub majątek i zapłacić preferencyjny podatek w wysokości 8 proc. dochodu, lub 2 proc. od majątku. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów te przepisy zostaną wykreślone.

W efekcie nie powstanie sytuacja, w której ktoś będzie mógł z abolicji podatkowej skorzystać

W powyższym artykule opisane zostały najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców, pominięto tematy dotyczące osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

5/5 - (73 votes)