Księgowość wczoraj i dziś. Obecne wyzwania polskiej księgowości

Księgowość jako dziedzina zajmująca się rejestrowaniem i kontrolą finansów, ma długą historię, sięgającą starożytności. W różnych cywilizacjach ludzkich istniały osoby, które zajmowały się rachunkowością i kontrolą finansów państwa. Pierwsze zapisy, które dały początek księgowości, pojawiły się na terenie starożytnego Egiptu, Babilonii, Izraela oraz Rzymu i Grecji. Za pierwsze zapisy będące namiastkami systemu księgowego uważa się ewidencje majątku prowadzone na dworach władców. Krokiem milowym w prowadzeniu zapisów księgowych była zmiana systemu zapisywania liczb z rzymskiego na arabski.
Za ojca księgowości uważa się włoskiego zakonnika oraz matematyka Luca Pacioliego. W 1494 roku została wydana jego książka, która swoim zakresem obejmowała sposób sporządzania inwentarza, rachunek zysków i strat oraz bilans. Zasady spisane w tej książce zostały opracowane na podstawie wniosków, jakie wyciągnął Pacioli obserwując pracę kupców weneckich.
Kolejnym przełomem w księgowości był wydany w 1673 roku francuski kodeks handlowy. Zgodnie z jego postanowieniami kupcy mieli obowiązek prowadzić księgi handlowe, a także sporządzać co dwa lata inwentarz. Księgi handlowe oraz dokumenty z nimi związane miały być przechowywane przez okres 10 lat. Na przestrzeni wieków ciągle doskonalono zasady prowadzenia księgowości, wypracowane przez kupców północno włoskich. Zapoczątkowana pod koniec XVIII w. rewolucja przemysłowa wymusiła doskonalenie rachunkowości i przystosowanie jej do warunków i potrzeb gospodarki kapitalistycznej. W tym okresie szczególnie rozwijane były zagadnienia kalkulacji i wykorzystywania rachunku kosztów. Do Polski znajomość zasad i metod księgowych sprowadzona została przez kupców, którzy w zdecydowanej większości byli pochodzenia niemieckiego. Ten fakt zaważył na tym, że księgi handlowe w XV w. prowadzone były w języku niemieckim. W XVI w. w wyniku polonizowania się rodzin kupieckich zaczęto prowadzić księgi w języku polskim. Najważniejszym ośrodkiem handlowym, który wniósł wkład w rozwój księgowości kupieckiej w Polsce był Gdańsk.
W przeszłości księgowi prowadzili księgi rachunkowe ręcznie, co było czasochłonne i niezwykle skomplikowane. Wizerunek księgowego był postrzegany jako nieco nudny i monotonny. Księgowi byli uważani za osoby skupione głównie na liczeniu pieniędzy i wypełnianiu formularzy podatkowych. Księgowość była procesem zdominowanym przez papier i ołówki. Księgowi ręcznie wprowadzali dane do ksiąg i prowadzili skomplikowane rachunki, aby ustalić stan finansów firmy. Proces był czasochłonny, narażony na błędy i trudny do zrozumienia dla laika.

Księgowość a nowoczesne technologie

Dzisiaj księgowość jest znacznie bardziej zaawansowana i nowoczesna. Dzięki rozwojowi technologii i oprogramowania księgowego, proces ten stał się dużo łatwiejszy i szybszy. Księgowi teraz mogą łatwo przetwarzać duże ilości danych i automatycznie wprowadzać je do ksiąg, co eliminuje ryzyko pomyłek i umożliwia śledzenie transakcji finansowych w czasie rzeczywistym.

Dzisiejsza księgowość to także analityka

Oprócz tego, księgowi teraz mają dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych, które umożliwiają im szybkie i łatwe analizowanie danych finansowych. Dzięki temu, księgowi są w stanie szybko identyfikować niepokojące tendencje i podejmować decyzje, które pomogą firmie osiągnąć sukces finansowy. W przeszłości księgowość była postrzegana jako sucha i nużąca dziedzina, która nie wymagała zbyt wiele kreatywności ani zaangażowania. Dzisiaj jednak, nowoczesny księgowy to zawodowiec, który musi posiadać szerokie spektrum umiejętności, w tym znajomość technologii, zdolność do analizy danych i zrozumienie biznesu.
Polska księgowość staje przed szeregiem wyzwań, które wymagają od księgowych nie tylko znajomości prawa, ale także umiejętności dostosowania się do zmieniającego się środowiska biznesowego. Oto kilka głównych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie polska księgowość:

  1. Cyfryzacja – W dobie rozwijającej się technologii, księgowi muszą umieć posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i być w stanie dostosować się do zmian związanych z cyfryzacją.
  2. Zmiany prawne – Zmiany w prawie podatkowym i księgowym wymagają od księgowych nieustannego śledzenia aktualnych przepisów i dostosowywania swoich działań do nich.
  3. Globalizacja – W dobie globalizacji, firmy coraz częściej działają na rynkach międzynarodowych, co wymaga od księgowych znajomości różnych systemów podatkowych i księgowych oraz umiejętności współpracy z zagranicznymi partnerami.
  4. Zmiany w modelu biznesowym – Zmiany w modelu biznesowym, takie jak rozwijanie się e-commerce i nowych form działalności gospodarczej, wymagają od księgowych znajomości nowych form działalności i umiejętności dostosowywania się do nich.
  5. Bezpieczeństwo danych – W dobie cyberprzestępczości, księgowi muszą być świadomi zagrożeń i stosować odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony danych finansowych i klientów.

Podsumowanie

Podsumowując, księgowość jest dziedziną, która ewoluowała od starożytności. Dzięki rozwojowi technologii i oprogramowania księgowego, księgowi teraz są w stanie wykonywać swoją pracę szybciej i skuteczniej. Obecnie, nowoczesny księgowy to zawodowiec, który musi posiadać szerokie spektrum umiejętności, w tym znajomość technologii, zdolność do analizy danych i zrozumienia biznesu.

5/5 - (75 votes)

Udostepnij ten Artykuł

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizację wiadomości z rynku

Pozostałe Artykuły

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego w 2023

Roczne Sprawozdanie 2023

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 – co należy wiedzieć?

Blędy w pracy

Błędy w pracy.

Dowiedz się, jakie są rodzaje odpowiedzialności pracownika za błędy w pracy. Sprawdź, co grozi za błędy w kodeksie pracy.

Porozmawiaj z naszym księgowym

Poznaj szczegóły oferty dla twojej firmy

Uslugi ksiegowe dla Spółki oraz JDG Warszawa Targowek Księgowa