Akwadrat

Czy warto powierzyć prowadzenie obsługi księgowej biuru rachunkowemu?

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących działalność w szerszym zakresie, staje w pewnym momencie swojego zawodowego życia przed takim dylematem.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, warto prześledzić, jak ewoluował zawód księgowego w ostatnich dziesięcioleciach.
Jeszcze dwie czy trzy dekady temu, kierownictwo żadnego większego przedsiębiorstwa nie wyobrażało sobie swojego funkcjonowania bez obecności głównej księgowej, czy wręcz całego zespołu księgowego pod jej kierunkiem. Osoba zajmująca to stanowisko cieszyła się wielkim szacunkiem oraz budziła respekt.
Początek lat 90-tych to szybki rozwój prywatnego biznesu w Polsce. Powstało wiele firm, również jednoosobowych, które nie potrzebowały, a wręcz nie miały warunków do zatrudnienia księgowej na, chociażby część etatu. Wzrosło więc zapotrzebowanie na podmioty, które świadczyły usługi tego typu.
Od 1994 roku Ministerstwo Finansów zaczęło nadawać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Łącznie wydano ich ponad 100 tysięcy. Aby je uzyskać, należało w szczególności legitymować się kierunkowym wykształceniem, doświadczeniem w zawodzie księgowego lub zdaniem egzaminu państwowego.
W 2014 roku nastąpiła jednak deregulacja zawodu księgowego, która spowodowała, że odtąd każdy może prowadzić obsługę księgową bez żadnych szczególnych wymogów poza ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Jakie korzyści może przynieść outsourcing usług księgowych?

  1. Korzyści finansowe
    Na ogół taniej jest zawrzeć umowę na obsługę księgową z podmiotem zewnętrznym niż zatrudnić pracownika na pełen etat, ponieważ, jak wiadomo, od umowy o pracę musimy odprowadzać podatek i składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo pracownikowi musimy wyposażyć stanowisko pracy w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Do tego dochodzą koszty szkoleń, kursów, literatury fachowej.
  2. Odpowiedzialność biura za wyrządzoną szkodę
    Należy podkreślić, że odpowiedzialność za księgi rachunkowe zawsze ponosi kierownik jednostki. Może nim być np. członek zarządu, wspólnik prowadzący sprawy spółki, likwidator, syndyk, ale tej roli nie może pełnić biuro rachunkowe. Nie odpowiada ono również za zobowiązania podatkowe, gdyż w dalszym ciągu ciążą one na podatniku, co wynika z Ordynacji Podatkowej. Biuro rachunkowe odpowiada natomiast w pełni za szkody wyrządzone przez swoich pracowników i reprezentantów. Niezwykle istotne jest precyzyjne ustalenie warunków umowy pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Należy zawrzeć w niej nie tylko zakres zadań i obowiązków, ale również zakres odpowiedzialności. Pomoże to w przyszłości rozwiązać wszystkie sprawy sporne. Każde biuro posiada obowiązkową polisę OC, która ułatwi zaspokojenie roszczenia poszkodowanego klienta.
  3. Wygoda
    Zatrudniając pracownika księgowości na etacie, przedsiębiorca musi pamiętać o swoich obowiązkach jako pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy. Pracownik ma prawo korzystania z urlopu, zwolnienia w przypadku choroby, itp. Angażując biuro rachunkowe, te obowiązki przedsiębiorcy nie dotyczą. Może skupić się wyłącznie na prowadzeniu swojego biznesu, będąc pewnym ciągłości obsługi księgowej.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą naszych usług księgowych w Warszawie.

5/5 - 55 ocen