Biuro rachunkowe Warszawa Targówek Mieszkaniowy
Biuro rachunkowe Warszawa Targówek Mieszkaniowy
Biuro rachunkowe Warszawa Targówek Mieszkaniowy

Biuro rachunkowe
Warszawa Targówek Mieszkaniowy

Biuro rachunkowe Warszawa Targówek Mieszkaniowy

Biuro rachunkowe
Warszawa Targówek Mieszkaniowy

Poprzedni
Następny

Usługi rachunkowe Warszawa Targówek, Bródno, Praga

Rozliczanie działalności na podstawie ryczałtu.

W ramach usług rachunkowych klienta rozliczającego się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 1. Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 2. Prowadzenie ewidencji przychodów
 3. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 4. Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych plików JPK
 5. Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

Co wykonujemy w ramach rozliczania działalności na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów?

W ramach usług rachunkowych klienta rozliczającego się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 1. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 2. Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 3. Prowadzenie ewidencji plików JPK
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 5. Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych plików JPK
 6. Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 7. Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36 L
 8. Sporządzanie do GUS-u sprawozdań statystycznych

Co wykonujemy w ramach rozliczeń obejmujących kadry i place?

W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasek do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8 B
 • Sporządzanie i wysyłanie do GUS-u sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Co wykonujemy w ramach prowadzenia ksiąg handlowych?

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 1. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 2. Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 3. Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 4. Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych JPK
 5. Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 6. Sporządzanie do GUS-u sprawozdań statystycznych
 7. Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 8. Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 9. Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 10. Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

Biuro Akwadrat przyjmuje interesantów w swojej siedzibie w Warszawie na Targówku przy ulicy Barkocińskiej 6/23 lub zapraszamy do umówienie się na spotkanie on-line. Obsługujemy klientów z całej Warszawy i okolic.

Najczęściej zadawane pytania dot. usług rachunkowych

Koszt usług rachunkowych jest zależny od rodzaju, formy rozliczenia, ilości faktur i wielu innych czynników. Każdy klient, który zgłosi się do Akwadrat otrzyma indywidualną wycenę.

Zastanów się, ile faktur miesięcznie planujesz wystawiać klientom. Warto to wiedzieć, aby świadomie wybrać usługi rachunkowe dla swojej działalności gospodarczej.

Warto wstępnie obliczyć, ile możemy mieć faktur miesięcznie. Sporządzimy wtedy indywidualną wycenę.

Zastanów się, ile faktur miesięcznie planujesz wystawiać klientom. Warto to wiedzieć przed podpisaniem umowy z biurem księgowym.

Każda wprowadzona do Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz ksiąg handlowycg faktura musi być archiwizowana na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego. Powinna być przechowywana przez 5 lat, podobnie jak wystawiane faktury oraz potwierdzenia płatności podatków (składki ZUS, PIT i ew VAT). Ponadto w CEIDG należy dodać informację pod jakim adresem przechowywane są oryginały faktur.

Jeśli biuro rachunkowe ma mieć oryginały faktur u siebie, musimy doliczyć miesięcznie nasz czas na dostarczenie ich do biura rachunkowego. Z wygody i szybkości działania wiele biur woli przechowywać zeskanowane kopie faktur, które klient dostarcza bez wychodzenia z domu. Do dyspozycji mamy systemy online, e-maile. Zastanów się, czy wolisz jeździć co miesiąc do księgowego, czy lepiej wysłać mu fakturę inną drogą.

5/5 - 78 ocen